ระบบสารสนเทศงานศูนย์ข้อมูล
  วินัยดี      มีวิชา      กีฬาเด่น     เป็นโรงเรียนของชุมชน

ผลงานทางการศึกษา
งานวิจัยของครู
สื่อการสอน
เกียรติบัตร
หลักสูตร
ผลสอบ O-net
ผลสอบมาตรฐาน ม.2
ตารางสอนครู
คนเก่งเทศบาล ๖
 
 
 
สารสนเทศโรงเรียน
 
มุมวิชาการ
ฝึกทักษะคณิตศาสตร์ู
ฝึกทักษะวิทยาศาสตร์
บทเรียนวิชาสังคม
แนวข้อสอบธรรมะศึกษาชั้นตร
game วัดไอคิว
ppt1
ระบบ E-learning
คลังข้อสอบ
 
ค้นหาชื่อคนเก่ง
 
เว็ปนักเรียน
ชมรมคนรักพระ
เว็ปเรียนคอมพิวเตอร์ครูเอ
รายงานสถิติประจำวัน
นักเรียนทั้งหมด
0
มาเรียน
0
ลา
0
ป่วย
0
ขาด
0
รายงานสถิติรายชั้น
 
ม.1
ม.2
ม.3
ทั้งหมด
0
0
0
มา
0
0
0
ลา
0
0
0
ป่วย
0
0
0
ขาด
0
0
0
 

 
ปีการศึกษา
ผู้รับรางวัล
รางวัล
เด็กหญิงนถฃ หุ่นยนต์อัตโนมัติ
๒๕๕
เด็กหญิงสุพัตรา จันทร์คง เกียรติบัตร ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง กิจกรรม งานประดิษฐ์ร้อยมาลัย ระดับมัธยมตอนต้น ในการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคใต้ครั้งที่ ๙ ประจำปี ๒๕๕๖ "นครวิชาการ" ระหว่างวันที่ ๑๘-๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๖ ณ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
2554
โรงเรียน เกียริบัตร รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ การประกวดการประดิษฐ์กระทงนักเรียน ประเภทนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น ในงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๕๔
2554
โรงเรียน เกียรติบัตรรางวัลชนะเลิศ การประกวดกระทงขนาดใหญ่ ประเภทสวยงาม ในงานลอยกระทง ประจำปี 2554
2555
เด็กชาย ภควัตร เพชรมณี เกียรติบัตรรางวัลจากการประกวดนาฏมวยไทยอีซูซุ "รักชาติ...รักษ์มวยไทย" ณ บจก. อีซูซุอันดามันเซลล์ จังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ 12 เดือน พค. พ.ศ.2555
2555
เด็กหญิงภัทราวดี ดำพัฒน์ เกียรติบัตรรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งระดับมัธยมศึกษาตอนต้น งานวิชาการ ป.น.ครั้งที่ ๑๙
2555
เด็กชาย ธนพล ไชยมงคล เกียรติบัตรรางวัลจากการประกวดนาฏมวยไทยอีซูซุ "รักชาติ...รักษ์มวยไทย" ณ บจก.อีซูซุอันดามันเซลส์ จังหวัด นครศรีธรรมราช วันที่ 12 เดือน พ.ค. พ.ศ. 2555
2555
เด็กชาย สันติภาพ จันทร์สุวรรณ เกียรติบัตรรางวัลจากการประกวดนาฏมวยไทยอีซูซุ "รักชาติ...รักษ์มวยไทย" ณ บจก. อีซูซุอันดามันเซลล์ จังหวัด นครศรีธรรมราช วันที่ 12 เดือน พ.ค. พ.ศ.2555
2555
เด็กชาย เกียรติศักดิ์ แก้วเมือง เกียรตืบัตรรางวัลจากการประกวดนาฏมวยไทยอีซูซุ "รักชาติ...รักษ์มวยไทย" ณ บจก. อีซูซุอันดามันเซลล์ จังหวัด นครศรีธรรมราช วันที่ 12 เดือน พ.ค. พ.ศ. 2555
2555
เด็กหญิงปิยะดา เพชรทูล เกียรติบัตร ได้รับรางวัล เหรียญทอง กิจกรรม การประดิษฐ์ใบตอง ระดับมัธยมตอนต้น ในการประกวด/แข่งขันทักษะทางวิชาการโครงการประชาสัมพัธ์การจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับภาคใต้ ครั้งที่8 ประจำปี2555 กระบี่วิชาการ ระหว่างวันที่ 27- 29 มิถุนายน2555 เทศบาลเมืองกระบี่
2555
เด็กชาย ยศพล เฮ่งยี่ เกียรติบัตรรางวัลจากการประกวดนาฏมวยไทยอีซูซุ "รักชาติ...รักษ์มวยไทย" ณ บจก.อีซูซุอันดามันเซลส์ จังหวัด นครศรีธรรมราช วันที่ 12 เดือน พ.ค. พ.ศ. 2555
2555
เด็กหญิงสาลิศา สุขจันทร์ เกียรติบัตร ได้รับรางวัลเหรียญเงิน กิจกรรม วาดภาพระบายสี สาระการเรียนรู้ศิลปะ ระดับ ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ในการประกวด/เเข่งขันทักษะทางวิชาการโครงการประชาสัมพันธ์การจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 8 ประจําปี 2555 กระบี่วิชาการ ระหว่างวันที่ 27-29 มิถุนายน 2555 ณ เทศบาลเมืองกระบี่
2555
เด็กชายณัฐพงศ์ ตุหรน เกียรติบัตร รางวัลชนะเลิศ การประกวดแข่งขันหุ่นยนต์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระหว่างวันที่ 3-5 สิงหาคม 2555 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี
2555
เด็กชายเกริกฤทธิ์ จดจำ เกียรติบัตร รางวัลชนะเลิศ การประกวดแข่งขันหุ่นยนต์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระหว่างวันที่ 3-5 สิงหาคม 2555 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี
2555
เด็กชาย ติณภพ หนูจันทร์ เกียรติบัตรรางวัลจากการประกวดนาฏมวยไทยอีซูซุ "รักชาติ...รักษ์มวลไทย" ณ บจก.อีซูซุอันดามันเซลส์ จังหวัด นครศรีธรรมราช วันที่ 12 เดือน พ.ค. พ.ศ.2555
2555
เด็กชายผดุงศักดิ์ ปานแป้น เกียรติบัตร รางวัลชนะเลิศ การประกวดแข่งขันหุ่นยนต์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระหว่างวันที่ 3-5 สิงหาคม 2555 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี
2555
เด็กชาย จตุรงค์ สังข์ช่วย เกียรติบัตรรางวัลจากการประกวดนาฏมวยไทยอีซูซุ "รักชาติ...รักษ์มวลไทย" ณ บจก.อีซูซุอันดามันเซลส์ จังหวัด นครศรีธรรมราช วันที่ 12 เดือน พ.ค. พ.ศ.2555
2555
เด็กชาย จตุรวิทย์ มาศสิน เกียรติบัตรรางวัลจากการประกวดนาฏมวยไทยอีซูซุ "รักชาติ...รักษ์มวลไทย" ณ บจก.อีซูซุอันดามันเซลส์ จังหวัด นครศรีธรรมราช วันที่ 12 เดือน พ.ค. พ.ศ.2555
2555
เด็กหญิงกัญญารัตน์ บุญวัฒน์ เกียรบัตรรางวัล เหรียญทอง กิจกรรม ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับ ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ในการประกวด/แข่งขันทักษะทางวิชาการโครงการประชาสัมพันธ์การจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับภาคใต้ ครั้งที่ ๘ ประจำปี ๒๕๕๕ "กระบี่วิชาการ" ระหว่างวันที่ ๒๗-๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๕ ณ เทศบาลเมืองกระบี่
2555
เด็กหญิงวาลิกา เมืองจันทร์บุรี เกียรติบัตร ได้รับรางวัล เหรียญเงิน กิจกรรม วาดภาพระบายสี สาระการเรียนรู้ศิลปะ ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น ในการปกะกวด/เเข่งขันทักษะทางวิชาการประชาสัมพันธ์การจัดการศึกษาขององค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2555 กระบีวิชาการ ระหว่างวันที่ 28-29 มิถุนายน 2555 ณ เทศบาลเมืองกระบี
2555
เด็กหญิงขวัญวรา หล่อนุ้ย เกียรติบัตรเข้าร่วมงาน"ชุมนุมลูกเสือท้องถิ่นแห่งชาติ ครั้งที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๕" ระหว่างวันที่ ๓-๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว ศูนย์กีฬาเทศบาลนครปฐม จังหวัดนครปฐม ให้ไว้ ณ วันที่ ๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕
2555
เด็กหญิงสินัฐนันท์ มีแย้ม เกียรติบัตรเข้าร่วมงาน"ชุมนุมลูกเสือท้องถิ่นแห่งชาติ ครั้งที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๕" ระหว่างวันที่ ๓-๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว ศูนย์กีฬาเทศบาลนครปฐม จังหวัดนครปฐม ให้ไว้ ณ วันที่ ๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕
2555
เด็กชายปฐวี พัฒทอง เกียรติ ได้รับรางวัล เหรียญเงิน กิจกรรม งานประดิษฐ์วัสดุเหลือใช้ ระดับ ชั้นมัธยมศึกตอนต้น ในการประกวด/เเข่งขันทักษะทางวิชาการประชาสัมพันธ์การจัดการศึกษาขององศ์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 8 ประจําปี 2555 กระบี่วิชาการ ระหว่างวันที่ 27-29 มิถุนายน 2555 ณ เทศบาลเมืองกระบี่
2555
เด็กหญืง จันทร์เพ็ญ ช่วยเมือง เกียรติบัตรเหรียญทอง กิจกรรม การร้อยมาลัย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในการประกวด/แข่งขันทักษะทางวิชาการโครงการประชาสัมพันธ์การจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 8 ประจำปีการศึกษา 2555 "กระบี่วิชาการ" ระหว่างวันที่ 27-29 มิถุนายน 2555 ณ เทศบาลเมืองกระบี่
2555
เด็กหญิงขวัญวรา หล่อนุ้ย เกียรติบัตรรางวัลเหรียญทอง กิจกรรม การประดิษฐ์ใบตอง ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในการประกวด/แข่งขันทักษะทางวิชาการโครงการประชาสัมพันธ์การจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 8 ประจำปีการศึกษา 2555 "กระบี่วิชาการ" ระหว่างวันที่ 27-29 มิถุนายน 2555 ณ เทศบาลเมืองกระบี่
2555
เด็กชายพงศ์ทวัช เหมทานนท์ เกียรติบัตรรางวัลเหรียญเงิน กิจกรรม งานประดิษฐ์วัสดุเหลือใช้ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในการประกวด/แข่งขันทักษะทางวิชาการโครงการประชาสัมพันธ์การจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 8 ประจำปีการศึกษา 2555 "กระบี่วิชาการ" ระหว่างวันที่ 27-29 มิถุนายน 2555 ณ เทศบาลเมืองกระบี่
2555
เด็กหญิงวิมลศิริ ปานเจน เกียรติบัตรรางวัลเหรียญทอง กิจกรรม จัดกระเช้าดอกไม้สด ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในการประกวด/แข่งขันทักษะทางวิชาการโครงการประชาสัมพันธ์การจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 8 ประจำปีการศึกษา 2555 "กระบี่วิชาการ" ระหว่างวันที่ 27-29 มิถุนายน 2555 ณ เทศบาลเมืองกระบี่
2555
เด็กหญิงวาลิกา เมืองจันทร์บุรี เกียรติบัตรรางวัลเหรียญเงิน กิจกรรม วาดภาพระบายสี สาระการเรียนรู้ศิลปะ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในการประกวด/แข่งขันทักษะทางวิชาการโครงการประชาสัมพันธ์การจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 8 ประจำปีการศึกษา 2555 "กระบี่วิชาการ" ระหว่างวันที่ 27-29 มิถุนายน 2555 ณ เทศบาลเมืองกระบี่
2555
เด็กหญิงสาลิศา สุขจันทร์ เกียรติบัตรรางวัลเหรียญเงิน กิจกรรม วาดภาพระบายสี สาระการเรียนรู้ศิลปะ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในการประกวด/แข่งขันทักษะทางวิชาการโครงการประชาสัมพันธ์การจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 8 ประจำปีการศึกษา 2555 "กระบี่วิชาการ" ระหว่างวันที่ 27-29 มิถุนายน 2555 ณ เทศบาลเมืองกระบี่
2555
เด็กชายจตุรงษ์ สุดจิตโต เกียรติบัตรรางวัลชมเชย กิจกรรม ตอบปัญหาสารนุกรม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในการประกวด/แข่งขันทักษะทางวิชาการโครงการประชาสัมพันธ์การจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 8 ประจำปีการศึกษา 2555 "กระบี่วิชาการ" ระหว่างวันที่ 27-29 มิถุนายน 2555 ณ เทศบาลเมืองกระบี่
2555
เด็กชายสมรักษ์ แดงเรือง เกียรติบัตรรางวัลชมเชย กิจกรรม ตอบปัญหาสารานุกรม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในการประกวด/แข่งขันทักษะทางวิชาการโครงการประชาสัมพันธ์การจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 8 ประจำปีการศึกษา 2555 "กระบี่วิชาการ" ระหว่างวันที่ 27-29 มิถุนายน 2555 ณ เทศบาลเมืองกระบี่
2555
เด็กชายธีรยุทธ จิรักษา เกียรติบัตรรางวัลชมเชย กิจกรรม ตอบปัญหาสารานุกรม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในการประกวด/แข่งขันทักษะทางวิชาการโครงการประชาสัมพันธ์การจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 8 ประจำปีการศึกษา 2555 "กระบี่วิชาการ" ระหว่างวันที่ 27-29 มิถุนายน 2555 ณ เทศบาลเมืองกระบี่
2555
เด็กชายจตุรงษ์ สุดจิตโต เกียรติบัตรรางวัลชมเชย กิจกรรม ตอบปัญหาสารานุกรม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในการประกวด/แข่งขันทักษะทางวิชาการโครงการประชาสัมพันธ์การจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 8 ประจำปีการศึกษา 2555 "กระบี่วิชาการ" ระหว่างวันที่ 27-29 มิถุนายน 2555 ณ เทศบาลเมืองกระบี่
2555
เด็กชายโสภณ สุทธิพิทักษ์ เกียรติบัตรรางวัลเหรียญเงิน กิจกรรม การประดิษฐ์วัสดุเหลือใช้ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในการประกวด/แข่งขันทักษะทางวิชาการโครงการประชาสัมพันธ์การจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 8 ประจำปีการศึกษา 2555 "กระบี่วิชาการ" ระหว่างวันที่ 27-29 มิถุนายน 2555 ณ เทศบาลเมืองกระบี่
2555
เด็กหญิงปภานล เพ็งเพชร เกียรติบัตรรางวัลเหรียญทองแดง กิจกรรม พูดแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในการประกวด/แข่งขันทักษะทางวิชาการโครงการประชาสัมพันธ์การจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 8 ประจำปีการศึกษา 2555 "กระบี่วิชาการ" ระหว่างวันที่ 27-29 มิถุนายน 2555 ณ เทศบาลเมืองกระบี่
2555
เด็กชายสมรักษ์ แดงเรือง เกียรติบัตรรางวัลชมเชย กิจกรรม ตอบปัญหาสารานุกรม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในการประกวด/แข่งขันทักษะทางวิชาการโครงการประชาสัมพันธ์การจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 8 ประจำปีการศึกษา 2555 "กระบี่วิชาการ" ระหว่างวันที่ 27-29 มิถุนายน 2555 ณ เทศบาลเมืองกระบี่
2556
เด็กชายณัฐพงศ์ ตุหร่น หุ่นยนต์อัตโนมัติ
2556
เด็กหญิงนภสร มาศพิทักษ์ หุ่นยนต์อัตโนมัติ
2556
เด็กชายวัชรเกียรติ ชูฏิสุทธิ์ หุ่นยนต์อัตโนมัติ
๒๕๕๕
โรงเรียน รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ กิจกรรมส่งเสริมสิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน งานชุมนุมลูกเสือท้องถิ่นแห่งชาติ ครั้งที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๕ วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๕ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวศูนย์กีฬาเทศบาลนครนครปฐม จ.นครปฐม
๒๕๕๕
โรงเรียน รางวัลชนะเลิศ กิจกรรมการชุมนุมรอบกองไฟ งานชุมนุมลูกเสือท้องถินแห่งชาติ ครั้งที่ ๒พ.ศ.๒๕๕๕ วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๕ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวศูนย์กีฬาเทศบาลนครนครปฐม จ.ปฐม
๒๕๕๕
นางอมรศรี ดำชุม เกียรติบัตร เข้าร่วมงาน "ชุมนุมลูกเสือท้องถิ่งเเห่งชาติ ครั่งที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๕ ระหว่างวันที่ ๓-๖ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๕ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว ศูนย์กีฬาเทศบาลนครปฐม จังหวัดนครปฐม
๒๕๕๕
นายชวลิต แก้วเก้า เกียรติบัตรเป็นผู้ฝึกสอนนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับ ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ในการประกวด/แข่งขันทักษะทางวิชาการโครงการประชาสัมพันธ์การจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับภาคใต้ ครั้งที่ ๘ ประจำปี ๒๕๕๕ "กระบี่วิชาการ"
๒๕๕๕
เด็กหญิงกัญญาพัชร เขียวรอด เกียรติบัตร เข้าร่วมงาน "ชุมนุมลูกเสือท้องถิ่นแห่งชาติ ครั้งที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๕ ระหว่างวันที่ ๓-๖ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๕ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว ศูนย์กีฬาเทศบาลนครปฐม จังหวัดนครปฐม
๒๕๕๕
เด็กหญิงศุภรัตน์ หนูเขียว เกียรติบัตร เข้าร่วมงาน "ชุมนุมลูกเสือท้องถิ่งเเห่งชาติ ครั่งที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๕ ระหว่างวันที่ ๓-๖ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๕ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว ศูนย์กีฬาเทศบาลนครปฐม จังหวัดนครปฐม
๒๕๕๕
เด็กหญิงปิยะดา เพชรทูล เกียรติบัตร เข้าร่วมงาน "ชุมนุมลูกเสือท้องถิ่นแห่งชาติ ครั่งที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๕ ระหว่างวันที่ ๓-๖ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๕ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว ศูนย์กีฬาเทศบาลนครปฐม จังหวัด นครปฐม
๒๕๕๕
เด็กชายณัฐพล อินทร์จันทร์ เกียรติบัตร ได้เข้าร่วมกิจกรรม แข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น ในการประกวด/แข่งขันทักษะทางวิชาการโคงการประชาสัมพันธ์การจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่านท้องทิ่น ระดับภาคใต้ ครั้งที่ ๘ ประจําปี่ ๒๕๕๕ กระบี่วิชาการ ระหว่างวันที่ ๒๗-๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๕ ณ เทศบาลเมืองกระบี่
๒๕๕๕
เด็กหญิงศรัญญา จันทร์สังสา เกียรติบัตร เข้าร่วมงาน "ชุมนุมลูกเสือท้องถิ่งเเห่งชาติ ครั่งที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๕ ระหว่างวันที่ ๓-๖ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๕ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว ศูนย์กีฬาเทศบาลนครปฐม จังหวัดนครปฐม
๒๕๕๕
เด็กหญิงเยาวภา จันทร์รัตสระ เกียรติบัตร เข้าร่วมงาน "ชุมนุมลูกเสือท้องถิ่งเเห่งชาติ ครั่งที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๕ ระหว่างวันที่ ๓-๖ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๕ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว ศูนย์กีฬาเทศบาลนครปฐม จังหวัดนครปฐม
๒๕๕๕
เด็กหญิงนิภาพร รักษาพล เกียรติบัตร เข้าร่วมงาน "ชุมนุมลูกเสือท้องถิ่งเเห่งชาติ ครั่งที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๕ ระหว่างวันที่ ๓-๖ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๕ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว ศูนย์กีฬาเทศบาลนครปฐม จังหวัดนครปฐม
๒๕๕๕
เด็กหญิงกัญญารัตน์ ค้มสุข เกียรติบัตร เข้าร่วมงาน "ชุมนุมลูกเสือท้องถิ่งเเห่งชาติ ครั่งที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๕ ระหว่างวันที่ ๓-๖ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๕ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว ศูนย์กีฬาเทศบาลนครปฐม จังหวัดนครปฐม
๒๕๕๕
เด็กหญิงณัฏฐริณี ช่วยเจริญ เกียรติ ได้รับรางวัล เหรียญทอง กิจกรรม ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับ ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ในการประกวด/แข่งขันทักษะทางวิชาการโครงการประชาสัมพันธ์การจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับภาคใต้ ครั้ง ๘ ประจำปี ๒๕๕๕ "กระบี่วิชาการ" ระหว่างวันที่ ๒๗-๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๕ ณ เทศบาลเมืองกระบี่
๒๕๕๕
เด็กชายผดุงศักดิ์ ปานแป้น เกีตยรติบัตร ได้รับรางวัล ชนะเลิศ กจิกรรม การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น ในการประกวด/แข่งขันทักษะทางวิชาการโครงการประชาสัมพันธ์การจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่านท้องถิ่น ระดับภาคใต้ ครั้งที่ ๘ ประจําปี ๒๕๕๕ กระบี่วิชาการ ระหว่างวันที่ ๒๗-๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๕ ณ เทศบาลเมืองกระบี่
๒๕๕๕
เด็กชายเกริกฤทธื จดจํา เกียรติบัตร ได้รับรางวัล ชนะเลิศ กิจกรรม การแข่งขันหุ่งยนต์อัตโนมัติ ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้นในการประกวด/แข่งขันทักษะทางวิชาการโครงการประชาสัมพันธ์การศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับภาคใต้ ครั้งที่ ๘ ประจําปี ๒๕๕๕ กระบี่วิชาการ ระหว่งวันที่ ๒๗-๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๕ ณ เทศบาลเมืองกระบี่
๒๕๕๕
เด็กชายณัฐพงศ์ ตุหร่น เกียรติบัตร ได้รับรางวัล ชนะเลิศ กิจกรรม การแข่งขันหุ่งยนต์อัตโนมัติ ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้นในการประกวด/แข่งขันทักษะทางวิชาการโครงการประชาสัมพันธ์การศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับภาคใต้ ครั้งที่ ๘ ประจําปี ๒๕๕๕ กระบี่วิชาการ ระหว่งวันที่ ๒๗-๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๕ ณ เทศบาลเมืองกระบี่
๒๕๕๕
เด็กหญิงศรัญญา จันทร์สังสา ระดับ ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ในการประกวด/แข่งขันทักษะทางวิชาการโครงการประชาสัมพันธ์การจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับภาคใต้ ครั้งที่ ๘ ประจำปี ๒๕๕๕ "กระบี่วิชาการ" ระหว่างวันที่ ๒๗-๒๙ มิถุนายน ๒๕ ณเทศบาลเมืองกระบี่
๒๕๕๕
เด็กหญิงสร สอนสติ เกียรติบัตร ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง กิจกรรม วาดภาพจากเรื่องที่กําหนด ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้นในการประกวด/แข่งขันทักษะทางวิชาการโครงการประชาสัมพันธ์การศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับภาคใต้ ครั้งที่ ๘ ประจําปี ๒๕๕๕ กระบี่วิชาการ ระหว่งวันที่ ๒๗-๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๕ ณ เทศบาลเมืองกระบี่
๒๕๕๕
เด็กหญิงศุภรัตน์ หนูเขียว ระดับ ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ในการประกวด/แข่งขันทักษะทางวิชาการโครงการประชาสัมพันธ์การจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับภาคใต้ ครั้งที่ ๘ ประจำปี ๒๕๕๕ "กระบี่วิชาการ" ระหว่างวันที่ ๒๗-๒๙ มาถุนายน ณเทศบาลเมืองกระบี่
๒๕๕๕
เด็กหญิงจารุวรรณ ชูช่วย เกียรติบัตร ได้รับรางวัล เหรียญทอง กิจกรรม การประดิษฐ์ใบตอง ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้นในการประกวด/แข่งขันทักษะทางวิชาการโครงการประชาสัมพันธ์การศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับภาคใต้ ครั้งที่ ๘ ประจําปี ๒๕๕๕ กระบี่วิชาการ ระหว่งวันที่ ๒๗-๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๕ ณ เทศบาลเมืองกระบี่
๒๕๕๕
เด็กชายนนทวัฒน์ รอนจันทร์ เกียรติบัตร ได้เข้ากิจกรรม แข่งขันคอมพิวเตอร์ ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้นในการประกวด/แข่งขันทักษะทางวิชาการโครงการประชาสัมพันธ์การศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับภาคใต้ ครั้งที่ ๘ ประจําปี ๒๕๕๕ กระบี่วิชาการ ระหว่งวันที่ ๒๗-๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๕ ณ เทศบาลเมืองกระบี่
๒๕๕๖
เด็กชายสิทธิชัย สุขนิยม เกียรติบัตร ได้รับรางวัล เหรียญเงิน กิจกรรม งานประดิษฐ์จากใบตองระดับมัธยมตอนต้น ในการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคใต้ครั้งที่ ๙ ประจำปี ๒๕๕๖ "นครวิชาการ" ระหว่างวันที่ ๑๘-๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๖ ณ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๒๕๕๖
เด็กหญิงทิพย์มณฑา ทิพย์เสวก เกียรติบัตร ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง กิจกรรม ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมตอนต้น ในการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคใต้ครั้งที่ ๙ ประจำปี ๒๕๕๖ "นครวิชาการ" ระหว่างวันที่ ๑๘-๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๖ ณ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๒๕๕๖
เด็กชายณัฐพงศ์ ตุหรน เกียรติบัตร ได้รับรางวัล เหรียญทอง (ตัวแทนภาค) กิจกรรม หุ่นยนต์อัตโนมัติ ระดับมัธยมตอนต้น ในการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคใต้ครั้งที่ ๙ ประจำปี ๒๕๕๖ "นครวิชาการ" ระหว่างวันที่ ๑๘-๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๖ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๒๕๕๖
เด็กหญิงนภสร มาศพิทักษ์ เกียรติบัตร ได้รับรางวัล เหรียญทอง (ตัวแทนภาค) กิจกรรม หุ่นยนต์อัตโนมัติ ระดับมัธยมตอนต้น ในการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคใต้ครั้งที่ ๙ ประจำปี ๒๕๕๖ "นครวิชาการ" ระหว่างวันที่ ๑๘-๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๖ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๒๕๕๖
เด็กชายวัชรเกียรติ ชูฏิสุทธิ์ เกียรติบัตร ได้รับรางวัล เหรียญทอง (ตัวแทนภาค) กิจกรรม หุ่นยนต์อัตโนมัติ ระดับมัธยมตอนต้น ในการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคใต้ครั้งที่ ๙ ประจำปี ๒๕๕๖ "นครวิชาการ" ระหว่างวันที่ ๑๘-๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๖ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๒๕๕๖
เด็กหญิงวาลิกา เมืองจันทร์บุรี เกียรติบัตร ได้รับรางวัล เหรียญทอง กิจกรรม วาดภาพระบายสี ระดับมัธยมตอนต้น ในการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคใต้ครั้งที่ ๙ ประจำปี ๒๕๕๖ "นครวิชาการ" ระหว่างวันที่ ๑๘-๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๖ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๒๕๕๖
เด็กหญิงสาลิศา สุขจันทร์ เกียรติบัตร ได้รับรางวัล เหรียญทอง กิจกรรม วาดภาพระบายสี ระดับมัธยมตอนต้น ในการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคใต้ครั้งที่ ๙ ประจำปี ๒๕๕๖ "นครวิชาการ" ระหว่างวันที่ ๑๘-๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๖ ณ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๒๕๕๖
เด็กชายวีระพล ทองสง เกียรติบัตร ได้รับรางวัล เหรียญทอง กิจกรรม คัดลายมือภาษาไทย ระดับมัธยมตอนต้น ในการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคใต้ครั้งที่ ๙ ประจำปี ๒๕๕๖ "นครวิชาการ" ระหว่างวันที่ ๑๘-๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๖ ณ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๒๕๕๖
เด็กชายปฐวี พัฒทอง เกียรติบัตร ได้รับรางวัล เหรียญทอง กิจกรรม ประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้ (ประดิษฐ์ของใช้) ระดับมัธยมตอนต้น ในการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคใต้ครั้งที่ ๙ ประจำปี ๒๕๕๖ "นครวิชาการ" ระหว่างวันที่ ๑๘-๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๖ ณ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๒๕๕๖
เด็กชายโสภณ สุทธิพิทักษ์ เกียรติบัตร ได้รับรางวัล เหรียญทอง กิจกรรม ประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้ (ประดิษฐ์ของใช้) ระดับมัธยมตอนต้น ในการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคใต้ครั้งที่ ๙ ประจำปี ๒๕๕๖ "นครวิชาการ" ระหว่างวันที่ ๑๘-๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๖ ณ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๒๕๕๖
เด็กชายศรายุทธ ศิริวัฒน์ เกียรติบัตร ได้รับรางวัล เหรียญทอง กิจกรรม ประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้ (ประดิษฐ์ของใช้) ระดับมัธยมตอนต้น ในการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคใต้ครั้งที่ ๙ ประจำปี ๒๕๕๖ "นครวิชาการ" ระหว่างวันที่ ๑๘-๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๖ ณ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๒๕๕๖
เด็กหญิงปิยะดา ช้อยหลวงจ่า เกียรติบัตร ได้รับรางวัล เหรียญเงิน กิจกรรม ทักษะคอมพิวเตอร์ ระดับมัธยมตอนต้น ในการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคใต้ครั้งที่ ๙ ประจำปี ๒๕๕๖ "นครวิชาการ" ระหว่างวันที่ ๑๘-๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๖ ณ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๒๕๕๖
เด็กหญิงดวงกมล แสงมี เกียรติบัตร ได้รับรางวัล เหรียญเงิน กิจกรรม อ่านบทร้อยกรอง (กลอนสุภาพ) ระดับมัธยมตอนต้น ในการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคใต้ครั้งที่ ๙ ประจำปี ๒๕๕๖ "นครวิชาการ" ระหว่างวันที่ ๑๘-๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๖ ณ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๒๕๕๖
เด็กหญิงปิยะดา เพชรทูล เกียรติบัตร ได้รับรางวัล เหรียญเงิน กิจกรรม งานประดิษฐ์จากใบตองระดับมัธยมตอนต้น ในการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคใต้ครั้งที่ ๙ ประจำปี ๒๕๕๖ "นครวิชาการ" ระหว่างวันที่ ๑๘-๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๖ ณ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๒๕๕๖
เด็กหญิงขวัญวรา หล่อนุ้ย เกียรติบัตร ได้รับรางวัล เหรียญเงิน กิจกรรม งานประดิษฐ์จากใบตองระดับมัธยมตอนต้น ในการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคใต้ครั้งที่ ๙ ประจำปี ๒๕๕๖ "นครวิชาการ" ระหว่างวันที่ ๑๘-๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๖ ณ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๒๕๕๖
เด็กหญิงวิมลพัชร เซ่งเอ้า เกียรติบัตร ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง กิจกรรม กล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมตอนต้น ในการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคใต้ครั้งที่ ๙ ประจำปี ๒๕๕๖ "นครวิชาการ" ระหว่างวันที่ ๑๘-๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๖ ณ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๒๕๕๖
เด็กหญิงณัฎริณี ช่วยเจริญ เกียรติบัตร ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง กิจกรรม ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับมัธยมตอนต้น ในการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคใต้ครั้งที่ ๙ ประจำปี ๒๕๕๖ "นครวิชาการ" ระหว่างวันที่ ๑๘-๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๖ ณ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๒๕๕๖
เด็กหญิงศุภรัตน์ หนูเขียว เกียรติบัตร ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง กิจกรรม ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับมัธยมตอนต้น ในการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคใต้ครั้งที่ ๙ ประจำปี ๒๕๕๖ "นครวิชาการ" ระหว่างวันที่ ๑๘-๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๖ ณ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๒๕๕๖
เด็กหญิงนุชษรา พานิช เกียรติบัตร ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง กิจกรรม ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมตอนต้น ในการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคใต้ครั้งที่ ๙ ประจำปี ๒๕๕๖ "นครวิชาการ" ระหว่างวันที่ ๑๘-๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๖ ณ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๒๕๕๖
เด็กหญิงจุฑามาศ รอดแป้น เกียรติบัตร ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง กิจกรรม ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมตอนต้น ในการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคใต้ครั้งที่ ๙ ประจำปี ๒๕๕๖ "นครวิชาการ" ระหว่างวันที่ ๑๘-๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๖ ณ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๒๕๕๖
เด็กหญิงอารีรัตน์ พำนัก เกียรติบัตร ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง กิจกรรม เขียนเรียงความภาษาไทย ระดับมัธยมตอนต้น ในการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคใต้ครั้งที่ ๙ ประจำปี ๒๕๕๖ "นครวิชาการ" ระหว่างวันที่ ๑๘-๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๖ ณ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๒๕๕๖
เด็กหญิงจาฏุพัจน์ เยื้อนหนูวงศ์ เกียรติบัตร ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง กิจกรรม งานประดิษฐ์ร้อยมาลัย ระดับมัธยมตอนต้น ในการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคใต้ครั้งที่ ๙ ประจำปี ๒๕๕๖ "นครวิชาการ" ระหว่างวันที่ ๑๘-๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๖ ณ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๒๕๕๖
เด็กหญิงสุดารัตน์ เพิงรัตน์ เกียรติบัตร ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง กิจกรรม งานประดิษฐ์ร้อยมาลัย ระดับมัธยมตอนต้น ในการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคใต้ครั้งที่ ๙ ประจำปี ๒๕๕๖ "นครวิชาการ" ระหว่างวันที่ ๑๘-๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๖ ณ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๒๕๕๖
เด็กชายสมรักษ์ แดงเรือง เกียรติบัตร ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง กิจกรรม อัจฉริยะภาพทางสังคม ระดับมัธยมตอนต้น ในการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคใต้ครั้งที่ ๙ ประจำปี ๒๕๕๖ "นครวิชาการ" ระหว่างวันที่ ๑๘-๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๖ ณ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๒๕๕๖
เด็กชายธีรยุทธ จิรักษา เกียรติบัตร ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง กิจกรรม อัจฉริยะภาพทางสังคม ระดับมัธยมตอนต้น ในการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคใต้ครั้งที่ ๙ ประจำปี ๒๕๕๖ "นครวิชาการ" ระหว่างวันที่ ๑๘-๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๖ ณ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๒๕๕๖
เด็กชายสมรักษ์ แดงเรือง เกียรติบัตร ได้รับรางวัล ชมเชย กิจกรรม อัจฉริยะภาพทางสังคม ระดับมัธยมตอนต้น ในการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคใต้ครั้งที่ ๙ ประจำปี ๒๕๕๖ "นครวิชาการ" ระหว่างวันที่ ๑๘-๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๖ ณ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๒๕๕๖
เด็กชายธีรยุทธ จิรักษา เกียรติบัตร ได้รับรางวัล ชมเชย กิจกรรม อัจฉริยะภาพทางสังคม ระดับมัธยมตอนต้น ในการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคใต้ครั้งที่ ๙ ประจำปี ๒๕๕๖ "นครวิชาการ" ระหว่างวันที่ ๑๘-๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๖ ณ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
     


 
 
 

 
 
แสดงผลดีที่สุดกับหน้าจอ 1024 x 768 พิกเซล
โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสมบูรณ์ 105 ถนนศรีสมบูรณ์ ตำบลหูล่อง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสไปรษณีย์ 80140
โทรศัพท์ 075-443018
ระบบมีปัญหาติดต่อ Email : j.naksong@gmail.com