ระบบสารสนเทศงานศูนย์ข้อมูล
  วินัยดี      มีวิชา      กีฬาเด่น     เป็นโรงเรียนของชุมชน

ผลงานทางการศึกษา
งานวิจัยของครู
สื่อการสอน
เกียรติบัตร
หลักสูตร
ผลสอบ O-net
ผลสอบมาตรฐาน ม.2
ตารางสอนครู
คนเก่งเทศบาล ๖
 
 
 
สารสนเทศโรงเรียน
 
มุมวิชาการ
ฝึกทักษะคณิตศาสตร์ู
ฝึกทักษะวิทยาศาสตร์
บทเรียนวิชาสังคม
แนวข้อสอบธรรมะศึกษาชั้นตร
game วัดไอคิว
ppt1
ระบบ E-learning
คลังข้อสอบ
 
ค้นหาชื่อคนเก่ง
 
เว็ปนักเรียน
ชมรมคนรักพระ
เว็ปเรียนคอมพิวเตอร์ครูเอ
รายงานสถิติประจำวัน
นักเรียนทั้งหมด
0
มาเรียน
0
ลา
0
ป่วย
0
ขาด
0
รายงานสถิติรายชั้น
 
ม.1
ม.2
ม.3
ทั้งหมด
0
0
0
มา
0
0
0
ลา
0
0
0
ป่วย
0
0
0
ขาด
0
0
0
 Untitled Document
ข่าวประชาสัมพันธ์
 ประกาศปิดเรียนเพิ่มเติม   21 ธ.ค. 2565
ประกาศหยุดเรียนเนื่องจากสภาพน้ำท่วมขัง   18 ธ.ค. 2565
ประกาศระเบียบทรงผม   14 ธ.ค. 2565
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราชได้เข้ามาแนะแนวศึกษา   24 พ.ย. 2565
โรงเรียนเทคโนโลยีทักษิณพณิชยการได้เข้ามาแนะแนวศึกษาต่อ   23 พ.ย. 2565
วิทยาลัยอาชีวศึกษาปากพนังได้เข้ามาแนะแนวศึกษาต่อในระดับ ปวช. ให้แก่นักเรียนชั้น ม.3   22 พ.ย. 2565
งานมุทิตาจิต คุณครูกัลยาณี ยังอุ่น   29 ก.ย. 2565
สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเป็นสถานที่มีการพัฒนาหลักสูตร   13 ก.ย. 2565
ส่งเสริมนาฎมวยไทย   15 ก.ย. 2565
อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566   10 ก.ย. 2565
อบรมคุณธรรม จริยธรรม สำหรับครูและบุคลากรของสถานศึกษา   9 ก.ย. 2565
นายอำเภอปากพนังให้เกียรติมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนวงโยธวาทิต   30 ส.ค. 2565
เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีโรงเรียนปากพนัง   25 ส.ค. 2565
ผ.อ.สมหมาย เรืองรัตน์ มอบทุนการศึกษา   24 ส.ค. 2565
มอบทุนเสมอภาคให้แก่นักเรียน   24 ส.ค. 2565
รับการประเมินภายนอกจากสมศ.ในระบบออนไลน์   23 ส.ค. 2565
รับโล่รางวัลโรงเรียนต้นแบบการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา   5 ส.ค. 2565
ร่วมส่งครูสมศักดิ์และครูวิไลวรรณ   4 ส.ค. 2565
ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565   28 ก.ค. 2565
มอบทุนให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   27 มิ.ย. 2565
แนะนำตัวผู้สมัครรับเลือกตั้งสภานักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดศรีสมบูรณ์   29 พ.ค. 2565
กิจกรรมปฐมนิเทศ ประชุมผู้ปกครอง   19 พ.ค. 2565
เปิดเรียนวันแรก 1/2565   17 พ.ค. 2565
แจ้งกำหนดการวันเปิดเรียน   16 พ.ค. 2565
โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสมบูรณ์เปิดภาคเรียนที่ 1/2565   16 พ.ค. 2565
ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาเพื่อเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1/2565   3 พ.ค. 2565
โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสมบูรณ์เตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1/2565   2 พ.ค. 2565
ประกาศ การรับอุปกรณ์และเงินค่าเครื่องแบบ   29 ก.ค. 2564
ประกาศ   8 พ.ค. 2564
ระเบียบการแต่งกายโรงเรียนเทศบาลวัดศรีสมบูรณ์   7 พ.ค. 2564
ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564   1 พ.ค. 2564
ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564   2 มี.ค. 2564
คำแนะนำในการป้องกันตัวเองจาก COVID-19 ในสถานศึกษา   1 ก.ค. 2563
ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563   5 ก.พ. 2563
มอบเงินปัจจัยพื้นฐาน ค่าพาหนะให้แก่นักเรียน   29 ม.ค. 2563
วันครู 2563   16 ม.ค. 2563
ยินดีกับรับรางวัลสถานศึกษามุ่งสู่ความเป็นเลิศรณรงค์และป้องกันยาเสพติด ระดับดีเด่น   1 พ.ย. 2562
นำเสนอผลงานการคัดเลือกสถานศึกษามุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด   19 ก.ย. 2562
อบรมยุวชลการเรียนรู้การชลประทาน   16 ก.ย. 2562
เตรียมความพร้อมงานขนมลา   16 ก.ย. 2562
ร่วมโครงการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดเด็กและเยาวชน   15 ก.ย. 2562
เข้าร่วมกิจกรรมพิธีเปิดกีฬาชุมชนสัมพันธ์   25 ส.ค. 2562
ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ประจำปีการศึกษา 2562   25 ส.ค. 2562
ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงเสาวลักษณ์ สินทอง    22 ส.ค. 2562
ยินดีกับทีมนักฟุตซอลหญิงโรงเรียนเทศบาลวัดศรีสมบูรณ์   21 ส.ค. 2562
การแข่งขันกรีฑาเทศบาล   3 ส.ค. 2562
ถวายเทียนพรรษา ณ วัดศรีสมบูรณ์   15 ก.ค. 2562
ชื่นชมนักกรีฑาคนเก่งในการแข่งขันกรีฑา ปากเเพรกเกมส์    15 ก.ค. 2562
แข่งขันการแข่งขันนาฏยมวยไทย รอบชิงชนะเลิศเเห่งประเทศไทย   15 ก.ค. 2562
ลูกเสือ-เนตรนารี เข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือท้องถิ่นไทย ครั้งที่ 6 ปี 2562 ภาคใต้   15 ก.ค. 2562
นักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดศรีสมบูรณ์แสดงพิธีเปิดการแข่งขันและร่วมเปิดกีฬาปากพนังเกมส์   15 ก.ค. 2562
ขอขอบพระคุณชมรมชาวปากพนัง กทม. มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน   29 มิ.ย. 2562
จัดตั้งสหการเลี้ยงไก่พันธ์ุไข่   27 มิ.ย. 2562
ขอบคุณครอบครัวคุณสมใจ. สุดจิตโต. มองทุนการศึกษา   16 มิ.ย. 2562
แสดงความยินดีกับตัวแทนภาคใต้ไปแข่งขันระดับประเทศ นาฏมวยไทย   22 มิ.ย. 2562
เตรียมความพร้อมการแข่งขันวิชาการภาคใต้   17 มิ.ย. 2562
อบรมขับขี่ปลอดภัยในท้องถนน   7 มิ.ย. 2562
วงโยธวาทิตได้รับเกียรติ ร่วมพิธี จุดเทียนชัยถวายพระพร   3 มิ.ย. 2562
กิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ   31 พ.ค. 2562
ครูจันทิมา คงประดิษฐ์ มอบทุนการศึกษาให้นักเรียน   28 พ.ค. 2562
ประเมินครูเพื่อเลื่อนระดับเป็นครูวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ   28 พ.ค. 2562
ครูดี มีที่ศรีสมบูรณ์   23 พ.ค. 2562
ขอบพระคุณครูดุษฏี คงโต มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน   23 พ.ค. 2562
ยินดีต้อนรับนักเรียนชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2562   16 พ.ค. 2562
ประชุมวางแผนนโยบายการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2562   14 พ.ค. 2562
ร่วมสืบสานประเพณีวันสงกรานต์   14 เม.ย.2562
ร่วมโครงการสัมมนาและทัศนศึกษาดูงาน ปีการศึกษา 2562   31 มี.ค. 2562
นาฎมวยไทยแสดงยังเวที THAI FIGHT   30 มี.ค. 2562
เสนอผลงานหลักสูตรขนมลาบ้านหอยรากให้กับท่านองคมนตรีพลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ ณ วัดยางค้อม อ.พิปูน จ.นครศรีธรรมราช   20 มี.ค. 2562
ครูดี มีที่ศรีสมบูรณ์   18 มี.ค. 2562
ขอแสดงความยินดีกับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันนาฏมวยไทย ISUZU   16 มี.ค. 2562
ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562   20 ก.พ. 2562
ประเมินครูผู้ช่วยครั้งที่ 4   11 ก.พ. 2562
ยินดีกับครูดีเด่น เนื่องในวันครู ปี 2561   16 ม.ค. 2562
ยินดีต้อนรับตัวแทนคณะกรรมการนิเทศและติดตามการจัดการศึกษา   15 ม.ค. 2562
ร่วมทำความสะอาดวัดศรีสมบูรณ์หลังพายุปาบึก   8 ม.ค. 2562
ร่วมทำความสะอาดหลังพายุปาบึก   7 ม.ค. 2562
วงโยธวาฑิตร่วมเปิดกีฬาชุมชน   11 ก.ย. 2561
เข้าร่วมโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกั   9 ก.ย. 2561
ดูงานศูนย์การเรียนรู้ขนมลาโรงเรียนเทศบาลวัดศรีสมบูรณ์   2 ก.ย. 2561
ส่งกำลังใจให้แก่นักฟุตซอล   24 ส.ค. 2561
มอบเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน   9 ส.ค. 2561
การประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อ.ปากพนังและอ.หัวไทร   8 ส.ค. 2561
วงโยธวาฑิตเข้าร่วมพิธีเปิดงานกีฬาวันรพี   31 ก.ค. 2561
ขอแสดงความชื่นชมกับวงดุริยางค์ของโรงเรียนเทศบาลวัดศรีสมบูรณ์   17 ก.ค. 2561
ร่วมกิจกรรมโครงการพลังงานสัญจรกับปิโตรเลี่ยมแห่งประเทศไทย   7 ก.ค. 2561
ร่วมโครงการราชทัณฑ์จิตอาสา   17 ก.ค. 2561
ยินดีกับความสำเร็จการแข่งขันกีฬากรีฑาปากแพรกเกมส์_โรงเรียนในอำเภอปากพนัง   14 ก.ค. 2561
ฝึกซ้อมวงดุริยางค์เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับพิธีเปิดงานแข่งขันกีฬา   2 ก.ค. 2561
พัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้แก่เด็ก ๆ    26 มิ.ย. 2561
ยินดีต้อนรับรองผู้อำนวยการ นายเอกรงค์ ก้าวสมบูรณ์   19 มิ.ย. 2561
โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสมบูรณ์ดำเนินการประเมินครูผู้ช่วยอย่างเข้ม   18 มิ.ย. 2561
โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสมบูรณ์ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษา   12 มิ.ย. 2561
ป.ต.ท.ประสานงานการจัดกิจกรรมโครงการพลังงานสัญจร   4 มิ.ย. 2561
ขอขอบพระคุณท่าน ผู้อำนวยการจิราพร รัตนกุล    28 พ.ค. 2561
มอบทุนการศึกษาจาก กต.ตร.สภ.ปากพนัง   22 พ.ค. 2561
เปิดตัวผู้สมัครรับเลือกตั้งสภานักเรียน   22 พ.ค. 2561
ยินดีต้อนรับนักเรียนสู่รั้วม่วงขาว   16 พ.ค. 2561
ขอแสดงความยินดีกับครูสโรชา สังขนิตย์    30 มี.ค. 2561
อบรมจัดทำแผนปฎิบัติการประจำปีการศึกษา 2561   30 มี.ค. 2561
อบรมโครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาประจำปีการศึกษา 2561    27 มี.ค. 2561
พิธีมอบประกาศนีบัตรนักเรียนชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2560และประชุมผู้ปกครอง   27 มี.ค. 2561
อบรมเชิงปฎิบัติการการจัดทำโครงงานนักเรียน 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 1 โครงการ   14 มี.ค. 2561
ร่วมส่งมอบภาพศิลปะเพ้นท์ฝาพนังและกราฟฟิตี้   12 มี.ค. 2561
โครงการสายใยรักครอบครัวสัมพันธ์ครั้งที่ 267    4 มี.ค. 2561
การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดำริ   7 มี.ค. 2561
โครงการวันขนมลา   7 มี.ค. 2561
ยินดีกับทีมนาฏมวยไทยโรงเรียนเทศบาลวัดศรีสมบูรณ์แข่งขันนาฏมวยไทยอีซูซุ   5 มี.ค. 2561
ร่วมขบวนแห่ผ้าขึ้นธาตุ วัดพระธาตุวรมหาวิหาร   28 ก.พ. 2561
เตรียมความพร้อมงานทาสี ตัวหนอนบริเวณซุ้มนั่งเล่น   23 ก.พ. 2561
เยี่ยมสมาชิกตัวน้อย ชาวอินทนิล   19 ก.พ. 2561
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา   9 ก.พ. 2561
ส่งบุคลากรด้านอนามัย สุขศึกษา พละศึกษาเพื่อเรียนรู้การปฐมพยาบาล ณ มหาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช   7 ก.พ. 2561
สำรวจพื้นที่เพื่อจัดสร้างสนามฟุตซอล   6 ก.พ. 2561
คณะครูโรงเรียนท่าฉัตรไชย มาส่งครูบรรจุใหม่   5 ก.พ. 2561
ขอแสดงความยินดีกับครูดีเด่น นางอัญชลี จันทร์นุเคราะห์    16 ม.ค. 2561
ส่งคณะครูเพื่อสานสัมพันธ์ในการแข่งขันกีฬาเนื่องในวันครู   15 ม.ค. 2561
รับมอบเงินสนับสนุนห้องสมุด จาก ป.ต.ท.   20 ธ.ค. 60
รับมอบของขวัญปีใหม่ 2561    20 ธ.ค. 2560
ตัวแทนนายกมอบของขวัญปีใหม่ให้นักเรียน (ปฎิทินปี 2561)   20 ธ.ค. 2560
มอบเงินปัจจัยพื้นฐาน ค่าอุปกรณ์การเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560   20 ธ.ค. 60
เยี่ยมครูกำพลศักดิ์ ทองรอด   28 พ.ย. 2560
นักศึกษา ป.บัณฑิต จากราชภัฏนครศรีธรรมราชมาศึกษาดูงานเเหล่งเรียนรู้ขนมลา   19 พ.ย. 2560
นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยทักษิณมาศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้ขนมลา   17 พ.ย. 2560
รับทราบนโยบายจากนายกเทศมนตรีเมืองปากพนัง ร่วมแปรอักษรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในรัชกาลที่ 9   12 ต.ค. 2560
ร่วมตกแต่งดอกดาวเรืองหน้าโรงเรียนรำลึกถึงในหลวง ร.9    12 ต.ค. 2560
โครงการผลิตประกวดสื่อการเรียนการสอน   12 ต.ค. 2560
พัฒนาโรงเรียนด้วยกัน   28 ก.ย. 2560
ร่วมงาน ครบรอบ 100 ปี ธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย    27 ก.ย. 2560
แจกเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐาน นักเรียนยากจน เป็นค่าพาหนะในการเดินทางไป - กลับ   27 ก.ย. 2560
ส่งเสริมการแสดงออกของนักเรียนในงานบุญประจำปี (พ่อท่านแปลก)   27 ก.ย. 2560
ปตท. มอบเงินสนับสนุนปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียนเทศบาลวัดศรีสมบูรณ์   22 ก.ย. 2560
การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนเรียนดี   14 ก.ย. 2560
งานวันขนมลาครั้งที่ 23   13 ก.ย. 2560
ยินดีต้อนรับเข้าสู่งานขนมลาครั้งที่ 23   1 ก.ย. 2560
อีกก้าวของขนมลาโรงเรียนเทศบาลวัดศรีสมบูรณ์   12 ก.ย. 2560
กิจกรรมวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก    8 ก.ย. 2560
รับรางวัลโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น    6 ก.ย. 2560
สาธิตการทำขนมลา   6 ก.ย. 2560
ร่วมตกแต่งสถานที่   5 ก.ย. 2560
ยินดีต้อนรับครูพลศึกษาคนใหม่   4 ก.ย. 2560
ร่วมจัดทำดอกไม้จันทน์ถวายนายหลวงราชกาลที่ 9   17 ส.ค. 2560
ประชุมการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง   16 ส.ค. 2560
ให้ความรู้การขับขี่จักรยาน   15 ส.ค. 2560
วงโยธวาฑิตโรงเรียนเทศบาลวัดศรีสมบูรณ์ร่วมเปิดกิจกรรมปั่นจักรยานวันแม่   12 ส.ค. 2560
วงโยธวาฑิตร่วมเปิดกีฬาปากแพรกเกมส์   19 ก.ค. 2560
ปรับปรุงหอพระประจำโรงเรียน   17 ก.ค. 2560
วงโยธวาฑิตโรงเรียนเทศบาลวัดศรีสมบูรณ์ร่วมเปิดทักษิณเกมส์   13 ก.ค. 2560
นักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดศรีสมบูรณ์ออกรายการช่อง 3 สัญจร   12 ก.ค. 2560
เดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด   3 ก.ค. 2560
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม   3 ก.ค. 2560
อบรมบริการวิชาการของศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยว สำหรับผู้บริหาร และครูอาจารย์ ของศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยว   2 ก.ค. 2560
ประเมินครูชำนาญการพิเศษ   28 มิ.ย. 2560
ขอขอบพระคุณครูดุษฎี คงโต ที่มามอบทุนการศึกษา   28 มิ.ย. 2560
สาธิตการทำขนมลาที่มหาวิทยายาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช   26 มิ.ย. 2560
งานผัดหมี่ของดีเมืองปากพนัง   18 มิ.ย. 2560
คณะครูโรงเรียนเทศบาลวัดศรีสมบูรณ์ร่วมเดินทางไปส่งคุณครูอุมาภรณ์ สะพะพันธ์   22 พ.ค. 2560
นักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดศรีสมบูรณ์เข้าศึกษาต่อในโครงการการเรียนการสอนอาชีพในสถานประกอบการ   15 พ.ค. 2560
อบรมการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา    31 มี.ค. 2560
อบรมเชิงปฎิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา   27 มี.ค. 2560
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา   23 มี.ค. 2560
ขอแสดงความยินดีในงานมอบใบประกาศนียบัตรนักเรียนชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2559   23 มี.ค. 2560
นาฎมวยไทย ในงานอีซูซุดีแมคซ์ บลูเพาเวอร์โชว์   23 มี.ค. 2560
รับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2560   7 มี.ค. 2560
มูลนิธิเพื่อการพัฒนาผู้นำธุรกิจและชุมชนรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนในสถานประกอบการ   7 มี.ค. 2560
แนะแนวการศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   22 ก.พ. 2560
รับการประเมินโรงเรียนพอเพียง   22 ก.พ. 2560
อบรมการสร้างข้อสอบที่เน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน   13 ก.พ. 2560
เยี่ยมอาการป่วยของคุณแม่ บุคลากรที่โรงเรียน   23 ม.ค. 2560
พลตรีอาคม พงศ์พรหม มอบถุงยังชีพแก่นักเรียน   23 ม.ค. 2560
แสดงความยินดีกับคุณครูปัณชญา สุมงคล ครูดีเด่นประจำปี2560   16 ม.ค. 2560
เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองปากพนัง เยี่ยมเยียนโรงเรียน   9 ม.ค. 2560
ประกาศหยุดเรียนเนื่องจากเหตุน้ำท่วม ฉบับที่ 2   7 ธ.ค. 2559
ประกาศหยุดเรียนเนื่องจากเหตุน้ำท่วม   5 ธ.ค. 2559
ขอใช้สถานที่เพื่อจัดเลี้ยงน้ำชาเพื่อหาทุน   23 พ.ย. 2559
โรงเรียนศรีนครการบริบาลแนะแนวการศึกษา   23 พ.ย. 2559
สอบธรรมศึกษา   21 พ.ย. 2559
งานลอยกระทง 2559   14 พ.ย. 2559
เรียนธรรมะ   8 พ.ย. 2559
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในประวัติศาสตร์   4 พ.ย. 2559
กิจกรรมแสดงความอาลัยต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช   25 ต.ค. 2559
งานทอดกฐินวัดศรีสมบูรณ์   23 ต.ค. 2559
เพื่อ..พ่อของแผ่นดิน   15 ต.ค. 2559
ร่วมตกแต่งเรือพระ วัดศรีสมบูรณ์   13 ต.ค. 2559
ประชุมผู้ปกครองประจำภาคเรียนที่ 1 ปี 2559   10 ต.ค. 2559
ส่งรองจิรวุธ บุญราษฎร์ ไปปฎิบัติหน้าที่ โรงเรียนเทศบาลวัดนาควารี   6 ต.ค. 2559
งานวันขนมลาครั้งที่ 22 ประจำปี 2559   27 ก.ย. 2559
เปิดศูนย์การเรียนรู้ ขนมลาหอยราก   27 ก.ย. 2559
ร่วมกันจัดสถานที่ที่เตรียมพร้อมงานวันขนมลาครั้งที่ 22    23 ก.ย. 2559
ประชุมวันขนมลา 2559   21 ก.ย. 2559
เตรียมทีม14 ปี สนามระดับภาคใต้ที่สุราษฎร์ธานี   13 ก.ย. 2559
เตรียมความพร้อมงานลากพระ   13 ก.ย. 2559
กิจกรรมหน้าเสาธงของโรงเรียนปรับปรุงใหม่   12 ก.ย. 2559
ประชุมคณะกรรมการกิจการนักเรียนสรุปและวางแผนการนำมาใช้ประโยชน์จากการไปศึกษาดูงาน   5 ก.ย. 2559
วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณอาชีวศึกษามาจัดกิจกรรมให้ความรู้แก่นักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดศรีสมบูรณ์   1 ก.ย. 2559
เดินทางไปส่งผู้อำนวยการชวลิต แก้วเก้า   1 ก.ย. 2559
เลี้ยงส่งครูชวลิต แก้วเก้า   1 ก.ย. 2559
คณะครูโรงเรียนเทศบาลวัดศรีสมบูรณ์เข้าร่วมศึกษาดูงาน   24 ส.ค. 2559
โครงการสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา ณ หอประชุมเทศบาลเมืองปากพนัง   18 ส.ค. 2559
กิจกรรมส่งเสริมการทำบัญชี การออมในชีวิตประจำวัน   16 ส.ค. 2559
ยินดีต้อนรับครูพละศึกษาคนใหม่   15 ส.ค. 2559
เยี่ยมอาการป่วยนายสมหมาย เรืองรัตน์ อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลวัดศรีสมบูรณ์   15 ส.ค. 2559
ร่วมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ   12 ส.ค. 2559
เทศบาลปากพนังเกมส์ ประจำปี 2559   11 ส.ค. 2559
ขอขอบคุณชมรมผู้สูงอายุอำเภอปากพนัง   31 ก.ค. 2559
ชื่นชมเด็กดี   29 ก.ค. 2559
โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสมบูรณ์เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเทศบาล   25 ก.ค. 2559
วงโยธวาฑิตโรงเรียนเทศบาลวัดศรีสมบูรณ์ร่วมกิจกรรมการรณรงค์ออกเสียงปะชามติ   15 ก.ค. 2559
วงโยธวาทิตร่วมเปิดงานกีฬาสีวิทยาลัยทักษิณเทคโนโลยีอาชีวศึกษา   14 ก.ค. 2559
ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัว "สุขศีล"   12 ก.ค. 2559
การประเมินครูผู้ช่วย การเตรียมพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม   12 ก.ค. 2559
ตัดแต่งต้นไม้เพื่อความสวยงามและความปลอดภัยของนักเรียน   7 ก.ค. 2559
ยินดีต้อนรับคณะมูลนิธิเพื่อการพัฒนาผู้นำธุรกิจและชุมชน   5 ก.ค. 2559
ราชภัฎนครศรีธรรมราชประสานงานศูนย์ทำขนมลา   17 มิ.ย. 2559
ป.ต.ท. ประสานงานการปรับปรุงพื้นที่ห้องสมุด   17 มิ.ย. 2559
ค่ายพัฒนาเด็กและเยาวชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับภาคใต้ครั้งที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2559   14 มิ.ย. 2559
ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี   8 มิ.ย. 2559
ประเมินวิทยฐานะของครูอุมาภรณ์ สะพะพันธ์   8 มิ.ย. 2559
ภูมิทัศน์ใหม่ ๆ ของโรงเรียนเทศบาลวัดศรีสมบูรณ์   3 มิ.ย. 2559
คณะครูเข้าร่วมอบรมหลักสูตรลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้   29 พ.ค. 2559
ประกาศรับสมัครรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559   22 ม.ค. 2559
ยินดีต้อนรับท่านผู้อำนวยการกองการศึกษา   26 พ.ค. 2558
ขอแสดงความยินดีกับครูผู้ช่วยคนใหม่   25 พ.ค. 2558
ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนปีการศึกษา 2558   18 ม.ค. 2558
ประชุมกรรมการสถานศึกษา   17 ม.ค. 2558
รับสมัครนักเรียนให้ประจำปีการศึกษา 2557   24 มี.ค. 2557
ผู้อำนวยการกองการศึกษาพบปะนักเรียน   5 มี.ค. 2557
ยินดีต้อนรับคณะผู้บริหาร ครู จากโรงเรียนเทศบาลปากพนัง 1   1 ก.พ. 2557
ยินดีต้อนรับคณะครูโรงเรียนเทศบาลปากพนัง 2   31 ม.ค. 2557
ขอขอบคุณโรงเรียนเสริมสวยกรทิพย์   31 ม.ค. 2557
ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินประกันคุณภาพภายนอก (ส.ม.ศ.) รอบที่ 3   28 ม.ค. 2557
เข้าอวยพรปีใหม่ผู้มีอุปการคุณ   4 ม.ค. 2557
ร่วมถวายพระพรชัยมงคล   5 ธ.ค. 2556
แจ้งปิดทำการเรียนการสอน เนื่องจากน้ำท่วม   21 พ.ย. 2556
>ขอเป็นกำลังใจให้กับคุณครูที่รับการประเมิน ค.ศ.2   21 พ.ย. 2556
ขอแสดงความยินดีกับท่านรองผู้อำนวยการจะกิต นวลจันทร์ ที่ได้รับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลวัดคงคาสวัสดิ์    15 พ.ย. 2556
ปรับปรุงห้องสมุด ปตท.   4 ก.ย. 2556
ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในบริเวณโรงเรียน   4 ก.ย. 2556
งานเกษียณอายุราชการ   4 ก.ย. 2556
เรียนภาษาจีนง่ายนิดเดียว   3 ก.ย. 2556
ประเมินวิทยฐานะครู   12 มิ.ย. 2556
อบรมครูคณิตศาสตร์ (UP grade) ปีที่ 3   12 มิ.ย. 2556
ขอแสดงความยินดีกับครูดุษฎี คงโต   23 พ.ค. 2556
งานเลี้ยง ด้วยรักและผูกพันธ์   5 เม.ย. 2556
ยินดีต้อนรับ ผอ. วัฒนชัย ละอองศิริวงศ์   5 เม.ย. 2556
ผอ. สมหมาย เรืองรัตน์ เข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลปากพนัง ๑   2 เม.ย. 2556
ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน   13 มีนาคม 2556
จัดเลี้ยงน้ำชาเพื่อนำเงินที่ได้สมทบเพื่อซ่อมเรือเพียว   8 มีนาคม 2556
โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสมบูรณ์เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าเรียน ม. 1 ปีการศึกษา 2556   29 ม.ค. 2556
ยินดีต้อนรับกรรมการคุมสอบ O-net อำเภอปากพนังทุกท่าน   14 ก.พ. 2556
แนะแนวนักเรียน   29 ม.ค. 2556
ร่วมเดินทางไปส่งครูณิชปัทม์ พันธุรัตน์   21 ม.ค. 2556
ขอแสดงความยินดีกับครูบุณยวัฒน์ ไพพิจิตรและครูดุษฎี คงโต   18 มกราคม 2556
ขอแสดงความยินดีกับครูจิรวัฒน์ นาคสง รับรางวัลครูดีเด่น 2556   17 ม.ค. 2556
ยินดีต้อนรับคณะครูโรงเรียนบ้านบางหิน   10 ม.ค. 2556
อวยพรปีใหม่ 2556   10 ม.ค. 2556
ร่วมส่งครูนิโรธ วิชาธิคุณ   2 พ.ย. 2555
ให้บริการสถานที่สาธารณสุขอำเภอปากพนัง   5 ต.ค. 2555
งานเลี้ยงส่งครูย้าย 2555   3 ต.ค. 2555
ขอแสดงความยินดีกับ นายสมหมาย เรืองรัตน์ ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่นด้านการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด   29 ก.ย. 2555
งานมุฑิตาคุณานุสรณ์   25 ก.ย. 2555
ขอเชิญร่วมงานวันขนมลา   11 ก.ย. 2555
ขอขอบคุณท่านผู้ใจบุญทุกท่าน   9 ส.ค. 2555
ยินดีต้อนรับชมรมชาวปากพนัง   22 มิ.ย. 2555
ตำรวจให้ความรู้ด้านวินัยจราจร   30 พ.ค. 2555
งานประชาสัมพันธ์ ผู้ประกาศ

Untitled Document
งานฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี
ลิงค์เทศบาล
เทศบาลเมืองพัทลุง
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
โรงเรียนเทศบาล 1
โรงเรียนเทศบาล 2
โรงเรียนเทศบาล 3
โทรทัศน
TV3 | TV5 | TV7 | TV9 | TV11 | ITV | UBC | TGN
เว็ปฮิต
hunsa
sanook
kapook
teenee
thaiall
thaiware
pantip
ความรู้ทางคอมพิวเตอร์
NECTEC
shopper.com 
search.com 
shareware.com 
download 
gamecenter.com
browsers.com 
builder.com 
computer.com
news.com 
cnet.com 
pantip.com 
 
 
 

 
 
แสดงผลดีที่สุดกับหน้าจอ 1024 x 768 พิกเซล
โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสมบูรณ์ 105 ถนนศรีสมบูรณ์ ตำบลหูล่อง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสไปรษณีย์ 80140
โทรศัพท์ 075-443018
ระบบมีปัญหาติดต่อ Email : j.naksong@gmail.com