วิดีโอการเรียนรู้  ครูจิรวัฒน์

การใช้งาน Photoshop

- การใช้งาน Photoshop1

- การใช้งาน Photoshop2

- การใช้งาน Photoshop

 

การใช้งาน Powerpoint2007

- แนะนำเพาเวอร์พอยต์ 2007

- การสร้างสไลด์

- การแทรกรูปภาพ 

- การแทรกวัตถุ

- การใส่เสียง  กำหนดภาพเคลื่อนไหว

- การบันทึกคำบรรยาย

- การสร้างข้อสอบ

- ตัวอย่าง ผลงานนักเรียน 

 

การใช้งาน โปรแกรม Nero

การใช้งานโปรแกรมวินแอม

การประกอบคอมพิวเตอร์

 

 

 

แบบวัดจิตวิทยา
* แบบทดสอบค้นหาตัวเอง สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมต้น
* อาชีพไหนที่ใช่เรา
* แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์ของกรมสุขภาพจิต
* เช็คความสามารถของสมองซีกซ้าย-ขวา
* การบริหารสมอง
* พระไตรปิฏก
 

 

 

 

การผลิตสื่อบนเท็ปเล็ต

- การอัดเสียงด้วยโปรแกรม soundforce

- การตัดต่อเสียง

- การสร้างเนื้อหา

- การสร้างข้อสอบ

- การสร้างแบบฝึกหัด

- ตัวอย่างงาน

 

 

โปรแกรมเขียนแบบ googlesketchup
ดาว์นโหลดโปรแกรม
คู่มือการใช้
วิดีโอตัวอย่างการใช้
ตัวอย่างที่ 1

การออกแบบบ้าน

การออกแบบ 3d