เกมส์วัดไอคิว
IQ1
คำแนะนำ
ช่วยนำของ 3 อย่าง คือผลไม้ ลูกแกะ และ สุนัขป่า ข้ามแม่น้ำไปฝั่งตรงข้ามให้ได้หมดทีละอย่าง มีข้อห้ามคืออย่าปล่อยให้สิ่งของต่อไปนี้อยู่ด้วยกันได้แก่ ผลไม้กับลูกแกะ, ลูกแกะกับสุนัขป่า มิฉะนั้นจะถูกกิน และ Game over ต้องเริ่มเล่นใหม่
IQ2
คำแนะนำ
กติกาของเกมนี้ง่าย ๆ คือ หาวิธีให้พระและยักษ์ข้ามแม่น้ำไปยังฝั่งตรงข้ามให้ได้หมด(ข้ามไปครั้งละ 2) แต่อย่าปล่อยให้ยักษ์และพระอยู่ด้วยกันแล้วจำนวนของยักษ์มากกว่าพระ(ถ้าเรือเทียบฝั่ง นับรวมจำนวนที่อยู่ในเรือด้วย) เพราะพระจะถูกจับกิน แล้ว Game over ต้องเริ่มเล่นใหม่
IQ3
คำแนะนำ
เกมนี้มีเวลาให้ 1 นาที พยายามเลือกคู่บุคคลที่มีความเร็วต่างกัน ข้ามแม่น้ำไปฝั่งตรงข้ามทีละคู่ แล้วต้องส่งกลับมา 1 คน เพื่อให้คู่ต่อไปข้ามแม่น้ำบ้าง ความเร็วของทั้งคู่คือความเร็วของคนที่เดินช้ากว่า ถ้าหมดเวลาจะถูกฉลามกินนะ
IQ4
คำแนะนำ
อัศวินมีภาระกิจสำคัญในการข้ามจากปราสาทสีเขียวไปยังปราสาทสีน้ำเงินซึ่งอยู่อีกด้านหนึ่ง โดยการขี่ม้าไปอยู่บนแท่นปลายเสาแต่ละเสา ให้ครบทั้ง 14 เสา แต่ละเสาสัมผัสได้ครั้งเดียว และเส้นทางเดินของอัศวินเหมือนกับการเดินของม้าในเกมหมากรุก
IQ5
คำแนะนำ
ในขวด 5 ใบ มีอยู่ 1 ขวดที่มีน้ำหนักแตกต่างจากขวดอื่น ให้หาขวดที่แตกต่างนั้น โดยสามารถใช้ตาชั่ง ชั่งขวดทีละ 2
โก๊ะ เกมส์ 1