ระบบสารสนเทศงานศูนย์ข้อมูล
  วินัยดี      มีวิชา      กีฬาเด่น     เป็นโรงเรียนของชุมชน

ผลงานทางการศึกษา
งานวิจัยของครู
สื่อการสอน
เกียรติบัตร
หลักสูตร
ผลสอบ O-net
ผลสอบมาตรฐาน ม.2
ตารางสอนครู
คนเก่งเทศบาล ๖
 
 
 
สารสนเทศโรงเรียน
 
มุมวิชาการ
ฝึกทักษะคณิตศาสตร์ู
ฝึกทักษะวิทยาศาสตร์
บทเรียนวิชาสังคม
แนวข้อสอบธรรมะศึกษาชั้นตร
game วัดไอคิว
ppt1
ระบบ E-learning
คลังข้อสอบ
 
ค้นหาชื่อคนเก่ง
 
เว็ปนักเรียน
ชมรมคนรักพระ
เว็ปเรียนคอมพิวเตอร์ครูเอ
รายงานสถิติประจำวัน
นักเรียนทั้งหมด
0
มาเรียน
0
ลา
0
ป่วย
0
ขาด
0
รายงานสถิติรายชั้น
 
ม.1
ม.2
ม.3
ทั้งหมด
0
0
0
มา
0
0
0
ลา
0
0
0
ป่วย
0
0
0
ขาด
0
0
0
 

 
ปีการศึกษา
รางวัล
2554
เกียริบัตร รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ การประกวดการประดิษฐ์กระทงนักเรียน ประเภทนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น ในงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๕๔
2554
เกียรติบัตรรางวัลชนะเลิศ การประกวดกระทงขนาดใหญ่ ประเภทสวยงาม ในงานลอยกระทง ประจำปี 2554
๒๕๕๕
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ กิจกรรมส่งเสริมสิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน งานชุมนุมลูกเสือท้องถิ่นแห่งชาติ ครั้งที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๕ วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๕ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวศูนย์กีฬาเทศบาลนครนครปฐม จ.นครปฐม
๒๕๕๕
รางวัลชนะเลิศ กิจกรรมการชุมนุมรอบกองไฟ งานชุมนุมลูกเสือท้องถินแห่งชาติ ครั้งที่ ๒พ.ศ.๒๕๕๕ วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๕ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวศูนย์กีฬาเทศบาลนครนครปฐม จ.ปฐม
   
 


 
 
 

 
 
แสดงผลดีที่สุดกับหน้าจอ 1024 x 768 พิกเซล
โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสมบูรณ์ 105 ถนนศรีสมบูรณ์ ตำบลหูล่อง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสไปรษณีย์ 80140
โทรศัพท์ 075-443018
ระบบมีปัญหาติดต่อ Email : j.naksong@gmail.com