จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมทั้งหมด

แสดงผลดีที่สุดกับหน้าจอ 1024 x 768 พิกเซล
แนะนำให้ใช้เว็บบราวเซอร์ที่รองรับ Flash เช่น puffin
โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสมบูรณ์ 105 ถนนศรีสมบูรณ์ ตำบลหูล่อง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสไปรษณีย์ 80140
โทรศัพท์ 075-443018 E-mail : j.naksong@gmail.com