ระบบสารสนเทศงานศูนย์ข้อมูล
  วินัยดี      มีวิชา      กีฬาเด่น     เป็นโรงเรียนของชุมชน

ผลงานทางการศึกษา
งานวิจัยของครู
สื่อการสอน
เกียรติบัตร
หลักสูตร
ผลสอบ O-net
ผลสอบมาตรฐาน ม.2
ตารางสอนครู
คนเก่งเทศบาล ๖
 
 
 
สารสนเทศโรงเรียน
 
มุมวิชาการ
ฝึกทักษะคณิตศาสตร์ู
ฝึกทักษะวิทยาศาสตร์
บทเรียนวิชาสังคม
แนวข้อสอบธรรมะศึกษาชั้นตร
game วัดไอคิว
ppt1
ระบบ E-learning
คลังข้อสอบ
 
ค้นหาชื่อคนเก่ง
 
เว็ปนักเรียน
ชมรมคนรักพระ
เว็ปเรียนคอมพิวเตอร์ครูเอ
รายงานสถิติประจำวัน
นักเรียนทั้งหมด
0
มาเรียน
0
ลา
0
ป่วย
0
ขาด
0
รายงานสถิติรายชั้น
 
ม.1
ม.2
ม.3
ทั้งหมด
0
0
0
มา
0
0
0
ลา
0
0
0
ป่วย
0
0
0
ขาด
0
0
0
 

music


เพลงประจำโรงเรียน
"มาร์ช ศรีสมบูรณ์"


คำร้อง จำลอง  พึ่งบุญ    เกศรา  มาศศรี         
ทำนอง สมหมาย  เรืองรัตน์ โกเมธ  มีศรี  เทศบาล ปากพนัง มีศรีสมบูรณ์ เกื้อกูล ขยายโอกาส การศึกษา
   
          พระครูพิศาล วรเวทย์ ท่านเมตตา สร้างสถาน ศึกษา ค่ามากมี
     
  อินทนิล ถิ่นนี้ ที่รวมศูนย์ เพิ่มพูน ภูมิปัญญา เทคโนโลยี
   
          คุณธรรม นำวิชาน ประสานดี สิ่งแวดล้อม สดศรี สง่างาม
     
  เคียวรวงข้าว ม่วงขาว สัมพันธ์ สถาบัน ให้ความรู้ คู่สยาม
   
          จิตอาสา จิตบริการ กระเดื่องนาม จิตสาธารณะ ดีงาม มีน้ำใจ
     
  ศรีสมบูรณ์ รู้รัก สามัคคี มีวิชา กีฬาเก่ง เคร่งวินัย
   
          ใฝ่ธรรมะ เน้นประชา ธิปไตย
1. สร้างเด็กไทย สร้างถิ่นไทย ให้ไพบูลย์.
    2. มุ่งเด็กไทย หมายสร้างไทย ให้ไพบูลย์.
 
   
          

 
 
 

 
 
แสดงผลดีที่สุดกับหน้าจอ 1024 x 768 พิกเซล
โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสมบูรณ์ 105 ถนนศรีสมบูรณ์ ตำบลหูล่อง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสไปรษณีย์ 80140
โทรศัพท์ 075-443018
ระบบมีปัญหาติดต่อ Email : j.naksong@gmail.com