ระบบสารสนเทศงานศูนย์ข้อมูล
  วินัยดี      มีวิชา      กีฬาเด่น     เป็นโรงเรียนของชุมชน

ผลงานทางการศึกษา
งานวิจัยของครู
สื่อการสอน
เกียรติบัตร
หลักสูตร
ผลสอบ O-net
ผลสอบมาตรฐาน ม.2
ตารางสอนครู
คนเก่งเทศบาล ๖
 
 
 
สารสนเทศโรงเรียน
 
มุมวิชาการ
ฝึกทักษะคณิตศาสตร์ู
ฝึกทักษะวิทยาศาสตร์
บทเรียนวิชาสังคม
แนวข้อสอบธรรมะศึกษาชั้นตร
game วัดไอคิว
ppt1
ระบบ E-learning
คลังข้อสอบ
 
ค้นหาชื่อคนเก่ง
 
เว็ปนักเรียน
ชมรมคนรักพระ
เว็ปเรียนคอมพิวเตอร์ครูเอ
รายงานสถิติประจำวัน
นักเรียนทั้งหมด
0
มาเรียน
0
ลา
0
ป่วย
0
ขาด
0
รายงานสถิติรายชั้น
 
ม.1
ม.2
ม.3
ทั้งหมด
0
0
0
มา
0
0
0
ลา
0
0
0
ป่วย
0
0
0
ขาด
0
0
0
 Untitled Document
งานวิชาการ
 ขอแสดงความยินดี    17 มิ.ย. 2558
ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้    29 ส.ค. 2557
ศึกษาแหล่งเรียนรู้    14 ธ.ค. 2557
สอบนักธรรมสนามหลวง    12 พ.ย. 2557
ขอแสดงความชื่นชมกับนักเรียนที่ทำชื่อเสียงให้กับโรงเรียน    25 มิ.ย. 2557
จัดทำแผนพัฒนาโรงเรียนประจำปี 2557    20 มี.ค. 2557
ขอแสดงความชื่นชมรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1    11 พ.ย. 2556
ศึกษาดูงานโรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก    10 พ.ย. 2556
อบรมปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรท้องถิ่น    21 ส.ค. 2556
งานวิชาการ โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสมบูรณ์    21 ส.ค. 2556
ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ ทุ่งท่าลาด    23 มิ.ย. 2556
ขอแสดงความชื่นชมกับนักเรียนคนเก่ง    23 มิ.ย. 2556
ผู้อำนวยการกองการศึกษาเยี่ยมคณะครู-นักเรียน    23 พ.ค. 2556
จัดอบรมบุคลากร เรื่อง การประกันคุณภาพการศึกษา    1 เม.ย. 2556
ขอแสดงความชื่นชมกับนักเรียนประดิษฐ์หุ่นยนต์ของเราอีกรายการ    14 ก.พ. 2556
โครงการส่งเสริมแววอัจฉริยะนักเรียนระดับมัธยมศึกษา    29 ม.ค. 2556
ผลการประกวดการนำเสนองานด้วยเพาเวอร์พอยต์    2 ม.ค. 2556
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนเข้าร่วมหุ่นยนต์    24 ธ.ค. 2555
ขอแสดงความชื่นชมกับนักเรียนกิจกรรมแข่งขันประดิษฐ์กระทงปี 2555    30 พ.ย. 2555
ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่งด้านกีฬาฟุตซอล    2 พ.ย. 2555
ประชุมผู้ปกครองและประกาศผลการสอบ    4 ต.ค. 2555
ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ พิพิธภัณฑ์เมืองนครศรีธรรมราช    12 ก.ย. 2555
ขอแสดงความยินดีกับทีมหุ่นยนต์    7 ก.ย. 2555
ขอแสดงความยินดีกับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันประกวดหุ่นยนต์ระดับประเทศ    6 ส.ค. 2555
ขอแสดงความยินดีกับหลายรางวัลงานกระบี่วิชาการ 2555    30 มิ.ย. 2555
ขอแสดงความยินดีกับรางวัลชนะเลิศอันดับ 2 นาฏมวยไทย ระดับภาคใต้    2 มิ.ย. 2555
งานกิจกรรม ผู้ประกาศUntitled Document
งานฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี
ลิงค์เทศบาล
เทศบาลเมืองพัทลุง
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
โรงเรียนเทศบาล 1
โรงเรียนเทศบาล 2
โรงเรียนเทศบาล 3
โทรทัศน
TV3 | TV5 | TV7 | TV9 | TV11 | ITV | UBC | TGN
เว็ปฮิต
hunsa
sanook
kapook
teenee
thaiall
thaiware
pantip
ความรู้ทางคอมพิวเตอร์
NECTEC
shopper.com 
search.com 
shareware.com 
download 
gamecenter.com
browsers.com 
builder.com 
computer.com
news.com 
cnet.com 
pantip.com 
 
 
 

 
 
แสดงผลดีที่สุดกับหน้าจอ 1024 x 768 พิกเซล
โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสมบูรณ์ 105 ถนนศรีสมบูรณ์ ตำบลหูล่อง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสไปรษณีย์ 80140
โทรศัพท์ 075-443018
ระบบมีปัญหาติดต่อ Email : j.naksong@gmail.com