จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมทั้งหมด

แสดงผลดีที่สุดกับหน้าจอ 1024 x 768 พิกเซล
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ ตำบลนาพรุ อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช
โทรศัพท์ 075-348888 E-mail : katsirin2517@gmail.com