ระบบสารสนเทศคลังข้อสอบ ออกแบบ โดย จิรวัฒน์ นาคสง

เริ่มทำข้อสอบเวลา 05:01

ข้อสอบจำนวน 20 จากข้อสอบ 41

1 ข้อใดเป็นแผนภาพต้นไม้ของการเดินเข้าและออกประตูเดิมไม่ได้จากห้องประชุมที่มี 3 ประตู ถ้าให้ ข แทนประตูเข้าและ อ แทนประตูออก
 
 
 
 
   
2 โยนเหรียญ 2 เหรียญ และทอดลูกเต๋า 2 ลูกพร้อมกันจะมีวิธีที่จะเป็นไปได้ทั้งหมดกี่วิธี
  1020
  1023
  243
  781
   
3 ข้อใดเป็นแผนภาพต้นไม้ของการโยนเหรียญ 1 เหรียญ 2 ครั้ง ถ้าให้ H แทนหัวและ T แทนก้อย
 
 
 
 
   
4 มีตู้ไปรษณีย์ 2 ตู้ ต้องการส่งจดหมาย 3 ฉบับลงในตู้ไปรษณีย์จะมีวิธีส่งจดหมายแบบต่างๆ ได้กี่วิธี
  6
  9
  8
  7
   
5 โยนเหรียญ 2 เหรียญ และทอดลูกเต๋า 2 ลูกพร้อมกัน จะมีวีธีที่จะเป็นไปได้ทั้งหมดกี่วิธี
  24
  12
  144
  64
   
6 ข้อใดเป็นจำนวนวิธีทาสี 6 สี บนหน้าลูกเต๋าหน้าละ 1 สี
  240
  720
  360
  840
   
7 มีถนนจากกรุงเทพฯ ถึงลพบุรี 2 สาย และมีถนนจากลพบุรีถึงนครราชสีมาอยู่ 3 สาย ถ้าจะขับรถยนต์จากกรุงเทพฯ ถึงนครราชสีมา โดยขับผ่านจังหวัดลพบุรีจะใช้เส้นทางได้ทั้งหมดกี่เส้นทาง
  5
  6
  8
  7
   
8 ออมมีหนังสือที่แตกต่างกัน 3 เล่ม ต้องการแจกหนังสือทั้งหมดให้เพื่อนสนิทซึ่งมี 5 คน จะมีวิธีแจกหนังสือให้เพื่อนได้ทั้งหมดกี่วิธีโดยไม่แจกซ้ำคน
  65
  125
  15
  60
   
9 ในที่ทำการแห่งหนึ่งมีตำแหน่งต่างๆ กันว่างอยู่ 3 ตำแหน่ง มีคนสมัครเข้าทำงานในตำแหน่งดังกล่าว 7 คน ผู้จัดการจะมีโอกาสเลือกผู้สมัครเข้าทำงานให้เต็มทั้งสามตำแหน่งกี่วิธี
  210
  840
  35
  21
   
10 ข้อใดเป็นจำนวนวิธีของการโยนลูกเต๋า 1 ลูก 2 ครั้ง
  4
  30
  36
  6
   
11 ข้อใดเป็นจำนวนวิธีที่จะเลือกแต่งตัวจากเสื้อ 5 ตัว กางเกง 3 ตัว รองเท้า 3 คู่ หมวก 2 ใบ
  13
  26
  90
  64
   
12 มีตู้ไปรษณีย์ 4 ตู้ ต้องการส่งจดหมาย 3 ฉบับลงในตู้ไปรษณีย์จะมีวิธีส่งจดหมายแบบต่างๆ ได้กี่วิธี
  32
  12
  81
  64
   
13 จากแผนภาพสร้างจำนวนที่มี 2 หลักได้กี่วิธี
  6
  9
  12
  3
   
14 ข้อใดเป็นจำนวนวิธีของการโยนเหรียญ 1 เหรียญ 2 ครั้ง
  3
  5
  4
  6
   
15 ข้อใดเป็นจำนวนวิธีสร้างเลข 3 หลักจากเลข 0,1,2,3,4,5 โดยที่แต่ละหลักไม่ซ้ำกัน
  60
  100
  80
  120
   
16 ข้อใดเป็นจำนวนวิธีสร้างเลขคู่ 4 หลัก โดยแต่ละหลักใช้เลขไม่ซ้ำกันจากเลข 1-7
  120
  360
  240
  480
   
17 มีทีมฟุตซอล 4 ทีม คือ ทีม A ทีม B ทีม C และทีม D จะแข่งขันแบบพบกันหมด กรรมการ จัดการแข่งขันจะมีวิธีการจัดการแข่งขันทั้งหมดกี่ครั้ง
  16
  4
  6
  12
   
18 ข้อใดเป็นจำนวนวิธีที่จะหยิบไพ่ 1 ใบ แล้วได้ไพ่โพแดงหรือดอกจิก
  26
  64
  52
  32
   
19 ข้อใดเป็นจำนวนวิธีที่ เอ และบี จะเดินเข้า-ออกประตูใดก็ได้จากห้องประชุมที่มี 5 ประตู
  625
  600
  550
  525
   
20
  8
  12
  4
  6
   
 

 
 
แสดงผลดีที่สุดกับหน้าจอ 1024 x 768 พิกเซล
โรงเรียน เทศบาลวัดศรีสมบูรณ์ 105 ถนนศรีสมบูรณ์ ตำบลหูล่อง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสไปรษณีย์ 80140
โทรศัพท์ 075-443018
ระบบมีปัญหาติดต่อ Email : j.naksong@gmail.com